FAKTORING

FAKTORING – CO TO JEST? RODZAJE FAKTORINGU

To jeden z najprostszych i najszybszych sposobów na odzyskanie należności z niezapłaconych faktur. Celem tego rodzaju usługi, jest poprawa płynności finansowej firmy. Stos zalegających na biurku faktur, spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom.

Wydłużający się okres oczekiwania na płatności od kontrahentów, może zaburzyć kondycję finansową szczególnie małych firm.

Aby szybko i skutecznie spieniężyć należności, można skorzystać z usług Faktora, który wypłaci nam równowartość faktury (pomniejszoną o swoją prowizję) oraz przejmie na siebie czynności związane z dochodzeniem wierzytelności.

Poszczególne oferty różnią się od siebie pod względem formy płatności oraz zakresu oferowanych usług.

I w związku z różnymi ich parametrami, dzielą się na kilka typów:

  • Faktoring pełny (bez regresu, właściwy) – Faktor podejmuje się wzięcia na siebie całego ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością lub upadłością dłużnika.
  • Faktoring niepełny (z regresem, niewłaściwy) – Faktor nie bierze na siebie ryzyka wiążącego się z ewentualną niewypłacalnością lub upadłością kontrahenta. Kiedy dłużnik nie wywiąże się z obowiązku spłaty należności Faktorowi (w ustalonym terminie), uregulowanie zobowiązania spadnie na naszą firmę.
  • Faktoring mieszany – jest połączeniem obu wyżej wymienionych. Polega na tym, że Faktor bierze na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta, ale tylko do pewnej kwoty.
  • Faktoring odwrotny (odwrócony) – jest usługą polegającą na zarządzaniu przez Faktora zobowiązaniami danego podmiotu, tak aby przyspieszyć jego płatności do Dostawcy. Usługa umożliwia wydłużenie terminu płatności i w pewnym sensie jest kredytem kupieckim. Produkt ten przeznaczony jest raczej dla dużych spółek o wysokiej wiarygodności i dobrej kondycji finansowej.
  • Faktoring międzynarodowy (eksportowy) – umożliwia klientowi uproszczenie i ujednolicenie procedur rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami, które prowadzą swoją działalność gospodarzą w różnych krajach.
  • Faktoring cichy – usługa polegająca na udzieleniu finansowania należności, bez powiadamiania Odbiorcy. Znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy Dostawca nie chce informować Odbiorcy o korzystaniu z zewnętrznego źródła finansowania. Produkt dostępny tylko dla wybranych firm, które spełniają określone wymogi finansowe.

FAKTORING – czym powinna charakteryzować się dobra firma e-faktoringowa?

  • Ekspresową realizacją – faktura powinna być zamieniana na gotówkę w ciągu kilku godzin.
  • Przeniesieniem ryzyka nieopłaconych faktur na bank.
  • Realizacją bez względu na termin płatności – tydzień, miesiąc lub dłużej.
  • Zapewniać płynność finansową firmy.

Aktualnie w branży e-faktoringu, wyróżniają się trzy oferty – NFG Faktoring, Finiata Faktoring oraz SMEO Faktoring.

Z charakterystyką tych firm, można zapoznać się w naszych artykułach, w których analizujemy usługi i mechanizmy ich działania. 

Ocena internautów
[Ogółem: 3 Średnio: 5]