KONTO WALUTOWE SANTANDER BANK

Konto walutowe Santander Bank – jakie są opłaty, prowizje i inne, kluczowe parametry rachunku?

Rachunek walutowy Santander Banku jest dostępny w 4 głównych walutach – EUR, USD, GBP oraz CHF. 

Klient może wybrać, jaką kartę otrzyma do konta. Opcje są dwie; można zamówić kartę MasterCard EUR/USD/GBP lub zdecydować się na kartę wielowalutową, wydawaną do konta osobistego – Visa lub MasterCard.

W pierwszym przypadku nie można uniknąć miesięcznych opłat za „plastik”, natomiast posiadanie karty wielowalutowej daje taką możliwość.

Przydatną usługą jest również wewnętrzny kantor banku, w którym obowiązują o wiele korzystniejsze spready (ok. 0,75%), niż w przypadku standardowej wymiany walut (7% i 2%).

Spread walutowy – jest to różnica pomiędzy kursem sprzedaży i zakupu danej waluty. Im parametr spreadu jest niższy, tym jest korzystniejszy dla klienta (płaci mniejszą prowizję).

Konto Walutowe Santander Bank – opłaty i parametry

 • Dostępne waluty: EUR, USD, GBP, CHF.
 • Opłata za prowadzenie konta:
 • 0 zł – jeśli saldo konta walutowego jest wyższe lub równe 20 EUR, USD, CHF, GBP
 • 10 zł – jeżeli saldo jest niższe niż 20 EUR, USD, CHF, GBP lub rachunek wskazano do spłaty kredytu walutowego
 • Kursy standardowe:
 • 7% – EUR / USD / GBP
 • 2% – CHF
 • Kursy w Kantorze Santander:
 • EUR – 0,76%
 • USD – 0,82%
 • GBP – 0,67%
 • CHF – 0,75%
 • 0 zł za wydanie karty:
 • Mastercard (tylko do kont w EUR, USD i GBP)
 • Visa / Mastercard wielowalutowa do osobistego Konta Santander
 • Opłata miesięczna za kartę:
 • 0,8 EUR / USD / GBP miesięcznie za kartę w EUR, USD lub GBP
 • 9 zł miesięcznie za kartę Visa / Mastercard
 • Uniknięcie opłaty za kartę:
 • brak możliwości dla karty Mastercard w EUR / USD / GBP
 • wykonanie min. 1 transakcji w przypadku karty Visa / Mastercard (dla osób w wieku 13-26 lat) / wykonanie transakcji kartą / Blikiem na min. 300 zł na konto osobiste (dla osób powyżej 26 lat)
 • Wypłata z bankomatów w Polsce:
 • Karta w EUR / USD / GBP:
 • 0,25 EUR / USD / GBP – bankomaty Santander Bank Polska
 • 2,5 EUR / USD / GBP – pozostałe bankomaty
 • Karta Visa/Mastercard:
 • 0 zł – bankomaty Santander Bank Polska lub wszystkie dla klientów poniżej 26 lat lub posiadających włączony „Pakiet bankomatowy”
 • 3 zł – pozostałe bankomaty
 • Wypłata z bankomatów za granicą:
 • 2,5 EUR / USD / GBP (+ 2,8% za przewalutowanie w sytuacji wypłaty waluty innej niż waluta rozliczeniowa konta) dla karty w EUR / USD / GBP
 • 10 zł lub 0 zł dla osób poniżej 26 lat i osób z włączonym Pakietem bankomatowym (+ 2,8% za przewalutowanie w sytuacji wypłaty waluty innej niż waluta rozliczeniowa konta)
 • Krajowy przelew w walucie przez internet – 0,2% (min. 20 zł) – maks. 200 zł.
 • Przelew zagraniczny Swift – 0,2% (min. 20 zł) – maks. 200 zł.
 • Przelew europejski SEPA – 0 zł.
 • Przelew walutowy przychodzący:
 • opłaty dotyczą opcji podziału kosztów oraz opcji, w której koszty pokrywa odbiorca:
 • 5 zł – przelewy europejskie
 • 35 zł – zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe
 • 10 zł – pozostałe przelewy
 • Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPay, Xiaomi Pay.
 • Bank nie wymaga konta osobistego, ale posiadanie Konta Santander jest niezbędne do zamówienia karty wielowalutowej.

SANTANDER BANK - SWIFT ORAZ IBAN

Kod SWIFT (BIC) SANTANDER BANK: WBKPPLPP

IBAN SANTANDER BANK: pełny 26-cyfrowy numer konta adresata przelewu, poprzedzony „PL”. Przykład nr IBAN:

PL 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Adres Santander Banku do przelewu:

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Kantor walutowy Santander Bank

Wewnętrzny kantor banku umożliwia wymianę walut po atrakcyjnych kursach – spread na główne waluty wynosi ok. 0,75%.

Usługa jest dostępna poprzez elektroniczny serwis transakcyjny oraz aplikację mobilną – 24h / 7 dni w tygodniu.

Przydatną opcją jest usługa transakcji planowanych, dzięki której możemy wymieniać walutę w zautomatyzowany sposób.

ZAKUP I SPRZEDAŻ WALUTY W KANTORZE SANTANDER

4.1/5 - 47 głosów
kontobankowebezoplat.pl