KONTO WALUTOWE

KONTO WALUTOWE – W JAKIM BANKU ZAŁOŻYĆ?

Konto walutowe – dla kogo założenie rachunku jest korzystne?

 • osoby, które z różnych względów dokonują wielu transakcji w zagranicznych walutach
 • dla osób, które wyjeżdżają na urlopy, wczasy zagraniczne
 • osoby pracujące poza Polską (wynagrodzenie w obcej walucie)
 • dla osób często odbywających delegacje zawodowe
 • uczniowie przebywający w innym kraju, w ramach wymiany studenckiej
 • osoby posiadające kredyty w walucie obcej
 • dla osób korzystających z zagranicznych sklepów internetowych (np. eBay, Amazon)
 • osoby inwestujące w waluty obce

Konto walutowe – o czym należy pamiętać?

 • czy zakładając konto walutowe, dany bank wymaga również założenia/posiadania konta złotówkowego
 • czy konto walutowe prowadzone jest bezpłatnie, ewentualnie jakie są miesięczne opłaty
 • ile wynoszą prowizje od wypłaty środków w bankomatach zagranicznych
 • czy bank wymaga utrzymywania minimalnego salda lub minimalnych wpłat na rachunek
 • jakie są koszty wydania i korzystania z karty płatniczej

KONTO WALUTOWE – RANKING – 9 GRUDNIA 2019

RANKING KONT WALUTOWYCH

Konto walutowe - Nest Bank

KONTO WALUTOWE – NEST WALUTA

 • Otwarcie i prowadzenie konta walutowego – 0 zł.
 • Dostępne waluty – EUR, USD, GBP.
 • Bank wymaga posiadania konta osobistego.
 • Standardowy spread dla głównych walut – 7,5%.
 • Spread w ramach usługi korzystnych przewalutowań – 1,36%. Usługa kosztuje 0,3 EUR/0,35 USD/0,2 GBP miesięcznie.
 • Dostępne karty płatnicze – Visa Classic EUR, USD, GBP oraz karta V Pay.
 • Bezpłatne wydanie karty, jeżeli do konta w PLN nie wydano karty (w przeciwnym wypadku 5 EUR/6 USD/4 GBP).
 • Brak miesięcznych opłat za kartę, jeżeli do konta w PLN nie wydano karty (w przeciwnym wypadku 5 EUR/6 USD/4 GBP).
 • Wypłata z bankomatów w kraju – 1 EUR/1,3 USD/0,8 GBP.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 0 EUR/USD/GBP + 3% za przewalutowanie transakcji, jeżeli została dokonana w walucie innej niż waluta rachunku).
 • Przelew krajowy przez internet – 3 EUR/4 USD/2,5 GBP.
 • Zagraniczny przelew – 3 EUR/4 USD/2,5 GBP.
 • Europejski przelew SEPA – 0 EUR dla konta EUR.
 • Brak opłat za przelewy przychodzące.
 • Rachunek walutowy oszczędnościowy EUR/USD/GBP z oprocentowaniem 0,1%.
 • Lokaty walutowe z oprocentowaniem 0,1%.
 • Konto można otworzyć na stronie nestbank.pl.

 

RANKING KONT WALUTOWYCH

Alior Kantor Walutowy

KANTOR WALUTOWY – ALIOR BANK

 • Otwarcie i prowadzenie rachunku – 0 zł.
 • Dostępne waluty – EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, NOK, RUB, SEK, CZK, DKK, HUF.
 • Spread dla głównych walut – 0,65%.
 • Bezpłatne wydanie karty MasterCard Debit (EUR, USD, GBP) – jeśli w ciągu 6 miesięcy, dokonasz przynajmniej 1 transakcji (w przeciwnym wypadku – 15 zł).
 • Brak miesięcznych opłat za obsługę karty.
 • Wypłata z bankomatów w kraju – 0 zł (wypłaty w PLN).
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu, każda kolejna – 9 zł.
 • Bezpłatne przelewy do banków krajowych (tylko w PLN), jeżeli kwota przelewu jest równa lub niższa wartości Licznika (jeżeli jest wyższa – 30 zł w opcji SHA i BEN i 100 zł w opcji OUR).
 • Bezpłatny przelew europejski SEPA, jeżeli kwota przelewu jest równa lub niższa wartości Licznika (jeżeli jest wyższa – 5 zł).
 • Bezpłatne przelewy zagraniczne, jeżeli kwota przelewu jest równa lub niższa wartości Licznika (jeżeli jest wyższa – 30 zł w opcji SHA i BEN i 100 zł w opcji OUR).
 • Brak opłat za przelewy przychodzące (wyj. renta/emerytura zagraniczna – 80 zł).
 • Możliwość odbioru wymienionych środków w placówkach naziemnych banku.
 • Konto można otworzyć na stronie aliorbank.pl.

Licznik sumuje wartość środków (osobno dla każdej waluty) kupionych przez klienta w kantorze walutowym. Np. kupując 100 dolarów, wartość Licznika dla tej waluty, będzie wynosić 100 jednostek.

 

RANKING KONT WALUTOWYCH

Konto walutowe - mBank

KONTO WALUTOWE – eMAX WALUTOWY

 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta walutowego.
 • Bank wymaga posiadania rachunku osobistego.
 • Dostępne waluty – EUR, USD, GBP, CHF.
 • Spread dla głównych walut – 5,25% (dla CHF jest mniejszy).
 • Karta płatnicza VISA Classic w EUR, USD i GBP.
 • Wydanie karty – 30 zł.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty – 30 zł rocznie (pierwszy rok użytkowania karty jest bezpłatny).
 • Wypłata z bankomatów w kraju – 5 zł.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 0 zł + 3% za przewalutowanie transakcji, jeżeli została dokonana w walucie innej niż waluta rachunku.
 • Bezpłatny przelew krajowy wewnętrzny, pozostałe – 0,35%.
 • Zagraniczny przelew – 0,35%.
 • Europejski przelew SEPA – 5 zł.
 • Brak opłat za przelewy przychodzące.
 • Lokaty walutowe EUR/USD/GBP z oprocentowaniem do 0,8%.
 • Konto można otworzyć na stronie mbank.net.pl.

 

RANKING KONT WALUTOWYCH

Konto walutowe - ING Bank Śląski

RACHUNEK WALUTOWY – ING BANK ŚLĄSKI

 • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta walutowego.
 • Bank wymaga posiadania rachunku osobistego, jeżeli klient chce korzystać z karty wielowalutowej.
 • Dostępne waluty – EUR, USD, GBP.
 • Standardowy spread dla głównych walut – 6%.
 • Spread w ramach kantoru wymiany walut (dostępny w Moim ING) – ok. 0,8%.
 • Bezpłatne wydanie kart MasterCard EUR i Visa PLN (karta wielowalutowa).
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty MasterCard – 1,50 zł (nie można uniknąć opłaty).
 • Miesięczna opłata za kartę Visa PLN – 7 zł (można jej uniknąć, wykonując transakcje na min. 300 zł).
 • Darmowe wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash, oraz od 0 do 3% – pozostałe bankomaty.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 3%.
 • Przelew krajowy przez internet – 40 zł.
 • Zagraniczny przelew – 40 zł.
 • Europejski przelew SEPA – 5 zł.
 • Brak opłat za przelewy przychodzące.
 • Rachunek walutowy oszczędnościowy EUR/ USD/GBP z oprocentowaniem do 0,25%. 
 • Lokaty walutowe EUR/USD z oprocentowaniem do 0,3%.
 • Konto przez internet mogą otworzyć tylko klienci ING, np. posiadacze Konto Direct z Moim ING.

 

RANKING KONT WALUTOWYCH

Konto walutowe - T-Mobile Usługi Bankowe

KONTO WALUTOWE – T-MOBILE USŁUGI BANKOWE

 • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta walutowego.
 • Bank wymaga posiadania rachunku osobistego.
 • Dostępne waluty – EUR, USD, GBP, CHF.
 • Spread dla głównych walut – 8,1% (15% dla płatności gotówkowych kartą)
 • Karty płatnicze do wyboru (do konta w EUR, USD, GBP) – MasterCard PayPass, MasterCard NFC (płatności zbliżeniowe telefonem), naklejka zbliżeniowa.
 • Wydanie karty MasterCard – 10 zł, MasterCard NFC – 0 zł, naklejki zbliżeniowej – 15 zł.
 • Brak miesięcznych opłat za karty i naklejkę zbliżeniową.
 • Wypłata z bankomatów w kraju – 0 zł.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 0 zł.
 • Przelew krajowy przez internet – 30 zł.
 • Zagraniczny przelew – 30 zł.
 • Europejski przelew SEPA – 5 zł.
 • Bezpłatne przelewy przychodzące (wyj. renta/emerytura zagraniczna – 80 zł).
 • Rachunek walutowy oszczędnościowy EUR/USD/GBP/CHF z oprocentowaniem do 0,4%.
 • Lokaty walutowe EUR/USD/GBP/CHF z oprocentowaniem do 0,4%.
 • Aby otworzyć konto walutowe przez internet, musisz posiadać rachunek osobisty T-Mobile Usługi Bankowe.

 

RANKING KONT WALUTOWYCH

Konto walutowe - Santander Bank

KONTO WALUTOWE – KONTO24 WALUTOWE

 • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta.
 • Brak wymogu posiadania rachunku osobistego w banku.
 • Dostępne waluty – EUR, USD, GBP, CHF.
 • Spread dla głównych walut – 5,75% (dla CHF jest mniejszy).
 • Możliwość wymiany walut na korzystniejszych warunkach poprzez Kantor Santander – spread ok. 0,7%.
 • Brak miesięcznych opłat za prowadzenie rachunku, jeżeli saldo konta jest równe lub wyższe 20 jednostkom określonej waluty (jeżeli saldo jest niższe niż 20 jednostek określonej waluty – 8 zł).
 • Bezpłatne wydanie karty MasterCard EUR, USD i GBP (3 EUR/USD/GBP za wznowienie karty).
 • 10 EUR/GBP/USD opłaty rocznej za kartę.
 • Opłaty za kartę nie można uniknąć.
 • Wypłata z bankomatów w kraju – 0,25 EUR/USD/GBP – bankomaty Santander Bank i 2,5 EUR/USD/GBP – pozostałe bankomaty.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 2,5 EUR/USD/GBP + 2,8% za przewalutowanie transakcji.
 • Przelewy krajowy przez internet – 0,2%.
 • Zagraniczny przelew – 0,2%.
 • Przelew europejski SEPA – 8 zł.
 • Oszczędnościowy rachunek walutowy EUR/USD/GBP z oprocentowaniem do 0,3%.
 • Lokaty walutowe EUR, USD, GBP, CHF z oprocentowaniem do 0,6%.

 

RANKING KONT WALUTOWYCH

Konto walutowe - PKO BP

RACHUNEK WALUTOWY – PKO BP

 • Bank wymaga posiadania rachunku osobistego (Konto za Zero / Konto bez Granic), jeżeli klient chce korzystać z karty wielowalutowej.
 • Dostępne waluty – EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK.
 • Oprocentowanie rachunku w USD, SEK, DKK, NOK – 0,1%.
 • Standardowy spread dla głównych walut – 5,15%.
 • Spread w ramach Kantoru PKO BP – ok. 0,7%.
 • Bank wymaga posiadania minimalnego salda na rachunku walutowym.
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 6,90 zł (opłaty można uniknąć, jeśli do konta została wydana karta debetowa lub jesteś posiadaczem rachunków Złote Konto i Platinum lub do konta podpięto kartę wielowalutową).
 • Bezpłatne wydanie wielowalutowej karty PKO Ekspres.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty – od 0 do 8 zł (w zależności od rodzaju posiadanego konta).
 • Wypłata z bankomatów w kraju – od 0 do 3%.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – od 0 do 3%.
 • Przelewy – krajowy przez internet – 25 zł.
 • Zagraniczny przelew – 25 zł.
 • Europejski przelew SEPA – 8 zł.
 • Koszt europejskiego przelewu przychodzącego – 5 zł, zagraniczna renta/emerytura – 15 zł, pozostałe przelewy – 11 zł.
 • Rachunek walutowy oszczędnościowy w EUR, USD i CHF z oprocentowaniem do 0,75%.
 • Brak możliwości otwarcia rachunku walutowego przez internet.

 

RANKING KONT WALUTOWYCH

Konto walutowe - Credit Agricole

RACHUNEK WALUTOWY – CREDIT AGRICOLE

 • Bank wymaga posiadania rachunku osobistego.
 • Prowadzenie konta walutowego – 1 zł miesięcznie.
 • Dostępne waluty – EUR, USD, GBP.
 • Spread dla głównych walut – 7%.
 • Bezpłatne wydanie kart wielowalutowych Visa Debit i MasterCard Debit Standard.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty – od 0 do 9 zł (opłata pobierana z konta PLN).
 • Opłaty za kartę mogą uniknąć posiadacze Konto dla Ciebie, zapewniając wpływ na rachunek w wysokości min. 1 tys. zł + 1 transakcja kartą lub Blikiem.
 • Darmowe wypłaty z bankomatów w oddziałach banku.
 • Wypłata z pozostałych bankomatów – od 0 do 5 zł (opłaty mogą uniknąć posiadacze Konto dla Ciebie, zapewniając wpływ na rachunek w wysokości min. 1 tys. zł + 1 transakcja kartą lub Blikiem).
 • Wypłata z bankomatów za granicą – od 0 do 10 zł + 4% za przewalutowanie transakcji, jeśli została dokonana w walucie innej niż waluta konta.
 • Przelew krajowy przez internet – 0,25%.
 • Zagraniczny przelew – 0,25%.
 • Europejski przelew SEPA – 10 zł.
 • Brak opłat za przelewy przychodzące.
 • Rachunek walutowy oszczędnościowy w USD i GBP z oprocentowaniem do 2,13%.
 • Lokaty walutowe w EUR, USD, GBP z oprocentowaniem do 1%.

 

Statystyki pokazują, że coraz więcej Polaków decyduje się na konta walutowe. Zastanawiacie się, dlaczego taka sytuacja ma miejsce?

Co skłania ludzi do podjęcia takiej decyzji? Czym charakteryzują się konta walutowe?

Kiedy rzeczywiście warto je posiadać i czym kierować się wybierając tego typu produkty bankowe?

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie w poniższym artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Czym tak naprawdę są konta walutowe?

Warto zaznaczyć, że konta walutowe to rachunki oszczędnościowe-rozliczeniowe.

Na pierwszy rzut oka nie ma tutaj żadnych różnic w porównaniu ze standardowymi produktami świadczonymi przez przedsiębiorstwa bankowe.

Trzeba jednak podkreślić, że prowadzone są one w innych walutach niż nasze polskie złotówki. Aktualnie wybór jest naprawdę bardzo urozmaicony.

Trzeba zaznaczyć, że banki zagraniczne oraz polskie mają bowiem bogatą ofertę w tym aspekcie.

To oznacza, że można zdecydować się na konta walutowe prowadzone w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich czy na przykład funtach brytyjskich itp.

Poza tym umożliwiają one odbieranie płatności spoza granic naszego kraju, co także jest istotnym walorem.

Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby swobodnie wymienić po korzystnym kursie walutę i zasilić własne konto.

Biorąc to wszystko pod uwagę nie może dziwić, że w dzisiejszych czasach coraz więcej osób wybiera takie rozwiązanie.

Komu przyda się konto walutowe?

Obecnie nie brakuje osób, które wybierają takie rozwiązania. Nie dzieje się to przypadkowo.

Konta walutowe przydają się na przykład osobom posiadającym zobowiązania w innej walucie niż polskie złotówki. Dlaczego? Warto posłużyć się przykładem.

Jeśli osoba X zdecydowała się kiedyś na kredyt – na przykład w frankach szwajcarskich – a konto prowadzi w polskich złotówkach, to transakcje związane z zobowiązaniami generują niemałe koszty, które są związane z wahaniami kursów walut.

Osoba Y – mająca ten sam kredyt, ale posiadającą konto walutowe we frankach szwajcarskich – eliminuje wydatki związane z przewalutowaniami transakcji.

Klienci mogą bowiem spłacać raty po kursie sprzedaży walut, które w danym momencie obowiązują w konkretnej placówce bankowej.

Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać najbardziej dogodny moment i wymienić walutę.

Jest to szczególnie przydatna opcja w przypadku osób, które na przykład zdecydowały się na wieloletni kredyt hipoteczny.

Dzięki temu na przestrzeni kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat można zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy.

Konta walutowe dla podróżujących

Konto walutowe dla podróżujących

Kto jeszcze powinien zainteresować się kontami walutowymi?

Bez wątpienia jest to dobra opcja także dla osób, które stosunkowo często podróżują poza granice naszego kraju (lub mają zamiar tam przebywać przez dłuższy czas, jak choćby studenci, pracownicy itd.).

Jeśli jeździcie nierzadko po Europie, to wtedy takie produkty bankowe na pewno Wam się przydadzą.

W końcu w tamtych krajach płaci się nie polskimi złotówkami, a euro. Dlaczego jest to korzystne pod względem finansowym?

Tutaj także warto wspomnieć o kosztach dotyczących przewalutowania płatności.

Jeśli ktoś wyjeżdża za granicę na przykład raz do roku i robi bardzo mało transakcji poza Polską, to teoretycznie może jeszcze machnąć na to ręką, chociaż warto szukać oszczędności, gdzie tylko się da.

Na pewno traktować po macoszemu tej kwestii nie mogą natomiast osoby, które regularnie wyjeżdżają.

Wydatki dotyczące przewalutowań są niemałe. Można jednak wyeliminować ten kłopot. Wystarczy mieć bowiem konta walutowe i płacić na przykład powiązaną z nimi kartą debetową.

Zakupy online

Konto walutowe dla kupujących online

Konta walutowe to także dobra opcja dla ludzi, którzy wykonują transakcje internetowe w obcej walucie.

Jeśli kupujecie coś w sieci w euro, funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich itp. to bez wątpienia warto posiadać takie produkty bankowe.

Wszystko dlatego, że na każdej transakcji będziecie po prostu oszczędzać.

Im więcej robicie na przykład do zakupów – które generalnie są z roku na rok coraz popularniejsze, ponieważ można liczyć na atrakcyjne ceny – tym oszczędności są większe.

Handel walutami

Konto walutowe dla osób handlujących walutami

Konta walutowe są dobrą opcją również w przypadku Polaków, którzy często goszczą w kantorach internetowych lub stacjonarnych.

Jeśli interesujecie się wymianą walut, to wiecie, że w dogodnym momencie można bardzo zyskać na takich transakcjach.

Osoby, które śledzą namiętnie obecne kursy nierzadko wyłapują momenty, kiedy warto to zrobić.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wtedy wpłacić konkretną kwotę na swoje konto walutowe. Takie transakcje mogą być wówczas bardzo dochodowe.

Beneficjenci zagranicznych świadczeń

Konto walutowe dla beneficjentów zagranicznych świadczeń

Rachunki walutowe przydają się również ludziom, którzy otrzymują regularne wpływy z zagranicznych krajów.

Mogą to być na przykład renty, emerytury czy wynagrodzenia za wykonane wcześniej zadania. W tym aspekcie także nie trzeba tracić pieniędzy na koszty związane z przewalutowaniami.

Czym kierować się wybierając konto walutowe?

Obecnie banki często kuszą Klientów urozmaiconą ofertę. Nie inaczej jest w tym przypadku.

Trzeba bowiem podkreślić, że wybór jest naprawdę bardzo spory. Wiecie już, jakie korzyści można uzyskać mając konta walutowe.

Aby to jednak naprawdę było możliwe, należy poświęcić chwilę swojego wolnego czasu.

Po to, aby zdecydować się na odpowiedni bank. Jakie czynniki należy zatem wziąć pod uwagę podejmując ostateczne decyzje?

Na początek trzeba zastanowić się czy konta walutowe będą służyły Wam do przechowywania większych kwot czy przede wszystkim do wykonywania transakcji kartą płatniczą, itp.

W tym pierwszym przypadku warto wybrać banki oferujące niezłe oprocentowanie za rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe.

Zazwyczaj wskaźniki nie powalają na kolana. Jeśli jednak ktoś zamierza przechowywać duże sumy pieniędzy, to na pewno nie powinien o tym aspekcie zapominać.

Osoby, które chcą na przykład wyjechać za granicę i będą często używały karty muszą wziąć pod uwagę opłaty za realizowanie takiej czynności.

Takie informacje można uzyskać u przedstawiciela banku lub w regulaminie danej placówki.

Warto również dowiedzieć się czy za pomocą konkretnej karty można bez problemu dokonywać zakupów przez internet.

Dużo osób bowiem wybiera konta walutowe właśnie po to, ponieważ nierzadko nabywają rzeczy drogą online.

Opłaty

Konta walutowe – najważniejsze opłaty

Trzeba uwzględnić również oferowany przez banki zagraniczne lub polskie spread (jest to różnica pomiędzy kursem sprzedaży konkretnego banku, a kursem kupna danej waluty).

Każdemu powinno zależeć na tym, aby wartość tego wskaźnika była możliwie jak najniższa.

To będzie bowiem oznaczało zdecydowanie mniejsze koszty dotyczące przewalutowania. Nie wolno zatem bagatelizować tego parametru.

Należy wziąć pod uwagę również wszelkie opłaty za otworzenie i prowadzenie konta walutowego.

Oczywiście, najlepiej decydować się na takie instytucje bankowe, które nie pobierają żadnych opłat lub oferują najbardziej atrakcyjne warunki finansowe w tym aspekcie.

Jest to szczególnie ważne, jeśli przygoda z kontami walutowymi jest długofalowa. Wtedy każdego kolejnego miesiąca można liczyć na pewne oszczędności z tego tytułu.

Warto zdobyć wiedzę również na temat kosztów przelewów na terenie naszego kraju oraz zagranicznych.

Nie można zapominać o kosztach wpłat i wypłat w oddziałach danego banku.

Trzeba upewnić się, ile zapłacicie za wypłatę gotówki i czy w danym oddziale jest w ogóle taka możliwość (w mniejszych placówkach takich spraw można nie załatwić od ręki).

Czy warto korzystać z pomocy doradców finansowych?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie wybrać – bazując na informacjach zawartych powyżej – najlepsze konta walutowe dla siebie.

Możecie też skorzystać z pomocy doradców finansowych. Są to osoby dobrze zorientowane w tej branży. Przeanalizują Waszą sytuacje i doradzą najlepsze możliwe rozwiązania.

Pamiętajcie jednak, aby wybierać doradców nie związanych na przykład z danym bankiem, gdzie można założyć konto walutowe…

Wszystko dlatego, że najprawdopodobniej taka osoba doradzi Wam produkt bankowy z tej właśnie lokalizacji.

Pomocne są także różnego rodzaju rankingi. Nie brakuje bowiem na internecie klasyfikacji, które przydają się w aspekcie wyboru profesjonalnego konta walutowego.

Jak więc widać, dylemat – jaki bank wybrać na rachunek w walucie obcej, jest tylko z pozoru trudny.

Aby podjąć najwłaściwszą decyzję, wystarczy przeanalizować swoje potrzeby co do takiego konta i dopasować najbardziej zbliżony z oczekiwaniami produkt.

Na rynku usług finansowych pojawił się niedawno produkt, który może stanowić alternatywę dla tradycyjnych rachunków walutowych – karta Revolut.

Konto walutowe 2019 r.

Ocena internautów
[Ogółem: 20 Średnio: 4.9]