KONTO Z PREMIĄ MONEYBACK

KONTO Z PREMIĄ MONEYBACK

Większość klientów przy wyborze konta osobistego, kieruje się przede wszystkim kosztami jego utrzymania. To oczywiście bardzo ważny aspekt posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Ale istnieje również grupa osób, dla których konkurencyjne opłaty nie stanowią jedynego kryterium przy wyborze danej oferty. Aktywni klienci chcieliby odnosić konkretne korzyści za przeprowadzanie codziennych operacji finansowych. I właśnie do nich, banki kierują swoje programy moneyback oraz inne kampanie premiowe.

Moneyback jest to usługa oferowana przez banki, polegająca na zwrocie części wydatków za przeprowadzone przez klienta transakcje bezgotówkowe. Zwykle wynosi od 1-5% wartości płatności.

Konto z premią moneyback

KONTO Z PREMIĄ MONEYBACK – RANKING – 21 WRZEŚNIA

 

Konto z premią moneyback - T-Mobile Usługi Bankowe

1 MIEJSCE – KONTO Z PREMIĄ MONEYBACK – KONTO FREEMIUM

 • Moneyback5%.
 • Maksymalny zwrot – 15 zł. miesięcznie przez pół roku. Aby korzystać z moneybacku dłużej, należy posiadać przynajmniej jeden z produktów kredytowych banku.
 • Warunki zwrotu – (1) Założenie konta osobistego wraz z kartą płatniczą. (2) Wydanie kartą min. 200 zł. miesięcznie (300 zł. w celu otrzymania maksymalnego zwrotu – 15 zł). (3) Wyrażenie zgody marketingowej oraz zgody na weryfikację historii zobowiązań klienta. Bonus jest zwolniony z opodatkowania.
 • Otwarcie konta – 0 zł.
 • Prowadzenie konta – 0 zł.
 • Oprocentowanie rachunku – Brak.
 • Karty płatnicze – Master Card PayPass (funkcja płatności zbliżeniowych, internetowych, moneyback, cashback), karta Master Card NFC (zbliżeniowe płatności telefonem), naklejka zbliżeniowa.
 • Wydanie karty – karty Master Card – 0 zł. Naklejka zbliżeniowa – 15 zł.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty – 6 zł.
 • Jak uniknąć opłaty za kartę? Dokonanie transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł. miesięcznie.
 • Wypłata z bankomatów krajowych i zagranicznych – bezpłatne 3 pierwsze w miesiącu, kolejne 6 zł. 
 • Przelew internetowy zwykły (Elixir) – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 0 zł.
 • Zlecenie stałe – 0 zł.
 • Konto można otworzyć na tej stronie banku.

 

Konto z premią moneyback - T-Mobile Usługi Bankowe

2 MIEJSCE – KONTO Z PREMIĄ MONEYBACK – KONTO PREMIUM

 • Moneyback25 zł. miesięcznie.
 • Maksymalny zwrot – 25 zł. miesięcznie przez pół roku. Aby korzystać z moneybacku dłużej, należy posiadać przynajmniej jeden z produktów kredytowych banku.
 • Warunki zwrotu – (1) Założenie konta osobistego wraz z kartą płatniczą. (2) Wydanie kartą min. 500 zł. miesięcznie. (3) Wyrażenie zgody marketingowej oraz zgody na weryfikację historii zobowiązań klienta. Bonus jest zwolniony z opodatkowania.
 • Otwarcie konta – 0 zł.
 • Prowadzenie konta – 18,90 zł. Opłaty można uniknąć, dokonując transakcji kartą na łączną kwotę min. 500 zł.
 • Oprocentowanie rachunku – Brak.
 • Karty płatnicze – Master Card (funkcja płatności zbliżeniowych, internetowych, moneyback, cashback), karta Master Card NFC (zbliżeniowe płatności telefonem), naklejka zbliżeniowa.
 • Wydanie karty – karty Master Card – 0 zł. Naklejka zbliżeniowa – 15 zł.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty – 0 zł.
 • Jak uniknąć opłaty za kartę? Brak opłat.
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – 0 zł. (bankomaty krajowe oraz zagraniczne).
 • Przelew internetowy zwykły (Elixir) – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 0 zł.
 • Zlecenie stałe – 0 zł.
 • Konto można otworzyć na tej stronie banku.

 

Konto z premią moneyback - BGŻ BNP Paribas

3 MIEJSCE – KONTO Z PREMIĄ MONEYBACK – KONTO OPTYMALNE

 • Moneyback1 zł za każdą transakcję.
 • Maksymalny zwrot – 25 zł. miesięcznie przez rok (maksymalnie 300 zł rocznie).
 • Warunki zwrotu – (1) Założenie konta osobistego wraz z kartą płatniczą. (2) Zaakceptowanie regulaminu i zgód marketingowych. (3) Płatności wliczane do promocji: Android Pay, Masterpass, aplikacja GoMobile.
 • Otwarcie konta – 0 zł.
 • Prowadzenie konta – 0 zł.
 • Oprocentowanie rachunku – Brak.
 • Karty płatnicze – Master Card Paypass (funkcja płatności zbliżeniowych, internetowych, moneyback), naklejka zbliżeniowa.
 • Wydanie karty – 0 zł.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty – 0 zł.
 • Jak uniknąć opłaty za kartę? Brak opłat za kartę.
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – bankomaty BGŻ i Planet Cash – 0 zł. Pozostałe – 5 zł.
 • Przelew internetowy zwykły (Elixir) – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 0 zł.
 • Zlecenie stałe – 0 zł.
 • Konto można otworzyć na tej stronie banku.

 

Konto z premią moneyback - Eurobank

4 MIEJSCE – KONTO Z PREMIĄ MONEYBACK – KONTO ACTIVE

 • Moneyback5% w ramach programu „Rodzina i Przyjaciele”.
 • Maksymalny zwrot – 60 zł. miesięcznie przez 12 miesięcy.
 • Warunki zwrotu – (1) Założenie konta osobistego. (2) Zgłoszenie się do programu „Rodzina i Przyjaciele”. Aby uzyskać maksymalny miesięczny zwrot (60 zł.), należy wydać kartą min. 1200 zł. miesięcznie. Bonus jest zwolniony z opodatkowania.
 • Otwarcie konta – 0 zł.
 • Prowadzenie konta – 9 zł. Opłaty można uniknąć, spełniając w poprzednim miesiącu jeden z warunków: [1] wpływ na konto z tytułu wynagrodzenia/renty/emerytury na min. 1,5 tys. zł. [2] klient wykona depozyty na łączną sumę min. 15 tys. zł. (spełnienie przynajmniej jednego z tych warunków, gwarantuje klientowi brak opłat za prowadzenie rachunku przez 2 lata).
 • Oprocentowanie rachunku – Brak.
 • Karty płatnicze – MasterCard Debit, VISA Electron (funkcje płatności zbliżeniowych, internetowych, moneyback), karta HCE.
 • Wydanie karty – 0 zł.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty – 4,90 zł. karty MasterCard i Visa, oraz 2,90 zł. – karta HCE (przez pierwszy rok, opłata nie jest pobierana).
 • Jak uniknąć opłaty za kartę? Dokonanie transakcji bezgotówkowych na min. 400 zł. miesięcznie. Spełnienie tego warunku, gwarantuje klientowi niezmienność opłat za tę usługę przez 2 lata.
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – 0 zł.
 • Przelew internetowy zwykły (Elixir) – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – Brak usługi.
 • Zlecenie stałe – 0 zł.
 • Konto można otworzyć na stronie banku.

 

Konto z premią moneyback - mBank

5 MIEJSCE – KONTO Z PREMIĄ MONEYBACK – eKONTO STANDARD

 • Moneyback4%.
 • Maksymalny zwrot – 130 zł. miesięcznie przez 5 miesięcy.
 • Warunki zwrotu – (1) Założenie konta osobistego wraz z kartą płatniczą do 31 marca 2018. (2) Comiesięczny wpływ na konto w wysokości min. 1 tys. zł. (3) Wykonanie transakcji kartą lub BLIK-iem na min. 250 zł. (4) Zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku.
 • Otwarcie konta – 0 zł.
 • Prowadzenie konta – 0 zł.
 • Oprocentowanie rachunku – Brak.
 • Karty płatnicze – Master Card Debit PayPass, Visa Electron payWave – funkcje płatności zbliżeniowych, internetowych, moneyback, cashback), karta NFC.
 • Wydanie karty – MasterCard i Visa – 0 zł, karta NFC – 10 zł.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty (MasterCard/Visa) – 4 zł.
 • Jak uniknąć opłaty za kartę? Wykonanie 5 transakcji bezgotówkowych.
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – bankomaty mBank, Planet Cash, BZ WBK, Euronet – 0 zł. jeżeli kwota wypłaty wynosi min. 100 zł (jeżeli jest niższa – 1,30 zł.). Pozostałe bankomaty – 7 zł.
 • Przelew internetowy zwykły (Elixir) – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 2 zł. miesięcznego abonamentu za usługę.
 • Zlecenie stałe – 0 zł.
 • 2-letnia gwarancja niezmienności cen za prowadzenie konta, korzystanie z karty oraz wypłat z bankomatów.
 • Konto można otworzyć na tej stronie banku.

 

Konto z premią moneyback - Bank Zachodni WBK

6 MIEJSCE – KONTO Z PREMIĄ MONEYBACK – KONTO 1|2|3

 • Moneyback1-3%.
 • Maksymalny zwrot – 25 zł. miesięcznie. Dotyczy opłat za gaz – 1%, energię elektryczną – 2% oraz usługi telekomunikacyjne (telefon, internet, TV) – 3%.
 • Warunki zwrotu – (1) Założenie Konta 1|2|3. (2) Jednorazowe okazanie (w oddziale banku) faktury za opłacane usługi. (3) Regulowanie płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty. Aby uzyskać maksymalny miesięczny zwrot (25 zł.) należy opłacić rachunki na kwotę min. 834 zł. Bonus jest zwolniony z opodatkowania.
 • Otwarcie konta – 0 zł.
 • Prowadzenie konta – 0 zł. przy comiesięcznych wpływach na konto min. 2 tys. zł. (w przeciwnym wypadku – 20 zł).
 • Oprocentowanie rachunku – od 0,01 zł do 1000,00 zł – 1%, od 1000,01 zł do 2000,00 zł – 2%, od 2000,01 zł do 3000,00 zł – 3%. Aby korzystać z oprocentowania, należy zapewnić wpływ na rachunek w kwocie min. 2 tys. zł. w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
 • Karty płatnicze – MasterCard Omni, Visa Sol – funkcje płatności zbliżeniowych, internetowych, cashback.
 • Wydanie karty – 0 zł.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty – 7 zł. karta MasterCard oraz 4 zł. karta Visa.
 • Jak uniknąć opłaty za kartę? Visa – dokonać min. 5 transakcji miesięcznie. MasterCard – brak możliwości.
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – MasterCard – 0 zł. Visa – bankmoaty BZ WBK – 0 zł, Cashzone – 2 zł, pozostałe – 3%.
 • Przelew internetowy zwykły (Elixir) – 0 zł. (5 bezpłatnych kodów autoryzacyjnych SMS, kolejne – 0,20 zł).
 • Polecenie zapłaty – 0 zł.
 • Usługa BLIK.
 • Zlecenie stałe – 0,50 zł.

Konto z premią moneyback 2018 r.

Ocena internautów
[Ogółem: 19 Średnio: 4.7]