SŁOWNICZEK POJĘĆ BANKOWYCH

SŁOWNICZEK POJĘĆ BANKOWYCH

Niezależnie od tego, jakie konto wybierzemy, należy znać kilka podstawowych terminów, używanych w branży finansowej przez banki oraz inne instytucje. Ta podstawowa wiedza, ułatwi sprawne poruszanie się pomiędzy swoimi produktami finansowymi i pozwoli sprawniej zarządzać własnym budżetem.

Słowniczek pojęć bankowych

KONTO BANKOWE

Jest to instrument finansowy, który umożliwia przeprowadzanie rozliczeń pomiędzy podmiotami, z których jeden jest bankiem. Rachunek ten mogą posiadać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prowadzące jakąś działalność prywatną. Numer konta bankowego składa się z 26 cyfr.

IBAN

To międzynarodowy standard numerowania kont bankowych. Brzmi może skomplikowanie, ale wcale takie nie jest. Numer Iban, to zwyczajnie nasz numer konta bankowego + symbol PL (od Poland) na początku. Przykład: PL54118122223333444455556677

KOD SWIFT

Służy bankom do telekomunikacji, w głównej mierze przy transferach funduszy. Popularne:

  • mBank – BREXPLPWMBK
  • PKO BP – BPKOPLPW
  • ING Bank Śląski – INGBPLPW
  • Bank Millenium – BIGBPLPW
  • BPH – BPHKPLPK
  • Nest Bank –PBPBPLPW
  • Alior Bank – ALBPPLPW

KARTA PŁATNICZA

Elektroniczny instrument płatniczy, umożliwiający dostęp do środków zgromadzonych na koncie. Pozwala na dokonywanie płatności i transakcji bezgotówkowych (internet, bankomaty, wpłatomaty, zakupy).

IDENTYFIKATOR KLIENTA (LOGIN)

To niepowtarzalny (literowo-cyfrowy) kod, nadawany przez bank – klientowi. Służy do identyfikacji właściciela rachunku w bankowości internetowej.

PIN

Numer składający się najczęściej z 4 cyfr, generowany do każdej karty płatniczej. Dzięki PIN-owi, możemy potwierdzać transakcje w bankomatach oraz w punktach usługowo-handlowych.

HASŁA JEDNORAZOWE

Służą do potwierdzania operacji przeprowadzanych na koncie w bankowości internetowej (np. przelewy, edycja danych). Mamy tutaj dwie opcje do wyboru: hasła mogą być w formie karty-zdrapki lub przychodzącego SMS-a.

TOKEN

Urządzenie elektroniczne, które generuje jednorazowe hasła zabezpieczające przeprowadzane operacje w bankowości internetowej (alternatywa dla SMS-ów i kart-zdrapek).

PRZELEW

Jedna z form rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu bankowi dyspozycji przekazania określonej sumy pieniędzy z rachunku płatnika na wskazany przez niego – rachunek odbiorcy.

  • PRZELEW ELIXIR – to najpopularniejsza i najbardziej standardowa forma przelewu – przekazywanie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach odbywa się w ciągu kilku godzin (zwykle są 3 sesje dziennie).
  • PRZELEW SORBNET – specjalny system, dzięki któremu realizowane są wysokokwotowe rozliczenia w czasie rzeczywistym.
  • EUROPEJSKI PRZELEW SEPA – jest to przelew realizowany w €, w obrębie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii.

ZLECENIE STAŁE

Złożenie bankowi polecenia przelewu określonej sumy pieniędzy z własnego rachunku na inne wskazane konto. Zlecenie stałe wykorzystywane jest głównie do stałych opłat miesięcznych za bieżące rachunki (internet, telefon, telewizja, gaz, woda, prąd itp.) Bardzo wygodna opcja, jeśli jesteśmy zapominalscy lub nie chcemy zaprzątać sobie głowy osobistym płaceniem rachunków.

POLECENIE ZAPŁATY

To rodzaj bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych. Bardzo podobny do zlecenia stałego.  Polega na udzieleniu przez Ciebie pozwolenia dla Firmy (która dostarcza Ci jakieś usługi) na okresowe pobieranie opłat z Twojego konta. Opłaty mogą być pobierane w różnej wysokości i w różnych odstępach czasowych. Jednak cały czas, to Ty sprawujesz kontrolę nad tym procesem. W ciągu 56 dni, możesz cofnąć każdą płatność, która wróci potem na Twoje konto.

— — —

Nie wiesz, jakie konto osobiste wybrać? Sprawdź nasz ranking darmowych kont bankowych.

Słowniczek pojęć bankowych 2019 r.