UPADŁOŚĆ BANKU

UPADŁOŚĆ BANKU

Sytuacja na świecie nie należy do najstabilniejszych. Decyzje ludzi związanych ze światem polityki czy wielkich korporacji, mają bezpośredni wpływ na byt czy komfort życia zwykłych obywateli.

Terroryzm, upadające firmy, czy kryzysy bankowe, powodują liczne niepokoje, nie tylko pod względem ogólnego bezpieczeństwa ludzi, ale także całego systemu finansowego.

Nic zatem dziwnego, że wiele osób zadaje sobie pytanie, co z moimi środkami ulokowanymi w banku? Czy są bezpieczne? Co się stanie, kiedy bank w którym zdeponowałem oszczędności – ogłosi nagle upadłość? Jakie gwarancje daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Zacznijmy może od tego, czym jest ów BFG. Jest to instytucja, powstała 17 lutego 1995 roku. Jej zadaniem było wypłacanie części zgromadzonych środków, klientom upadłych banków. Pierwsza gwarancja wynosiła 1.000 złotych, następnie sumę zwrotu określano procentowo i wynosiła 90% depozytu.

Aktualnie gwarancja obejmuje środki do 100.000 euro. Jej ewentualna wypłata, zostaje realizowana w złotówkach.

Upadłość banku – kto należy do BFG?

Jakie instytucje finansowe należą więc do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego? Wszystkie banki, mające siedziby w naszym kraju mają obowiązek należenia do BFG. Jest to dla nich niezbędny wymóg, aby otrzymać licencję na prowadzenie działalności w Polsce.

Co ciekawe, od kilku lat gwarancjami objęte są również popularne SKOK-i.

Z kolei BFG nie obejmuje swoją pieczą wszelkich parabanków, z których najsławniejszym była piramida finansowa – Amber Gold.

Co obejmuje gwarancja BFG?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca środki do 100 tysięcy euro, posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, konta oszczędnościowego oraz lokat.

Jeżeli klient jest zadłużony wobec banku, BFG nie pomniejsza kwoty gwarancyjnej o istniejący dług. Należy zwrócić uwagę na to, że poszczególne produkty „hybrydowe” tj.  polisolokaty, lokaty z funduszami, czy produkty maklerskie, mogą nie być objęte gwarancjami BFG.

Jak szybko Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca pieniądze? Wg prawa, określa to termin „niezwłocznie”. Jest to jednak bardzo nieprecyzyjny zapis i może być interpretowany bardzo różnie. BFG rozpoczyna całą procedurę w momencie ogłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, upadłości danego banku.

Terminem granicznym są 20 dni robocze, a wyjątkowych sytuacjach, ten czas może być jeszcze wydłużony o kolejne 10 dni.

Upadłość banku – procedura

Niewypłacalny bank, ma obowiązek poinformowania o swojej sytuacji Komisję Nadzoru Finansowego. A ta, po zapoznaniu się z dokumentacją, ma do wyboru dwie opcje:

[1] Wystąpić do sądu z wnioskiem o upadłość.

[2] Ogłosić przejęcie upadającego banku przez inną instytucję bankową.

W przypadku drugiego wariantu, bank przejmuje wszystkie zobowiązania wobec klientów, którzy mogą zachować swoje dotychczasowe produkty i środki (przechodzą tylko pod inny szyld).

Upadłość banku – co z kredytami?

Jeżeli jesteś klientem, który podpisał umowę kredytową z bankiem (zanim ten ogłosił upadłość) i jeszcze nie otrzymałeś środków – taka umowa będzie po prostu anulowana.

Natomiast w sytuacji, kiedy spłacasz już taki kredyt – oczywiście nie będziesz musiał uregulować pozostałej jego części jednorazowo. Warunki umowy nie zmienią się, zmieni się tylko konto na które będziesz oddawał zaciągnięty kredyt.

Upadłość banku – BFG w praktyce

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje, że do 2012 roku aż 319 tysięcy klientów odzyskało swoje środki w całości lub częściowo. Fundusz wypłacił im ponad 814 milionów złotych.