WSPÓLNE KONTO BANKOWE

Wspólne konto bankowe to rozwiązanie, z którego najczęściej korzystają osoby będące w związku małżeńskim.

Niemniej jednak banki dopuszczają możliwość założenia tego typu rachunku nawet przez niespokrewnionych ze sobą klientów. Na jakich zasadach zakłada się i prowadzi konto bankowe dla dwojga?

Czym jest wspólne konto bankowe?

Wspólne konto bankowe to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z którego mają prawo korzystać co najmniej 2 osoby.

Na ogół banki oferują wspólne konta właśnie 2 klientom, choć w niektórych instytucjach istnieje możliwość prowadzenia rachunku przez większą liczbę zainteresowanych.

Przyjęło się, że wspólne konto bankowe to produkt zarezerwowany dla osób pozostających w związku małżeńskim, jednak w praktyce mogą je założyć także inni członkowie rodziny, a nawet osoby niespokrewnione.

Każdy bank we własnym zakresie określa regulamin konta, a więc między innymi to, do kogo skierowana jest oferta.

W nielicznych przypadkach istnieje także możliwość założenia wspólnego konta razem z osobą małoletnią, która ukończyła 13. rok życia.

Co istotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, współwłaścicielami konta bankowego mogą być wyłącznie klienci posiadający taką samą rezydencję podatkową.

Nie jest możliwe założenie i prowadzenie jednego rachunku w przypadku, gdy jedna osoba opłaca podatki w Polsce, druga natomiast w innym kraju.

Ponadto banki rozwiązują umowę o prowadzenie wspólnego konta w momencie, gdy choć jeden ze współwłaścicieli zmieni rezydencję podatkową.

Jak założyć wspólne konto bankowe?

Klienci banków mają dwie możliwości założenia wspólnego konta. Pierwszą z nich jest przekształcenie rachunku indywidualnego w konto dla dwojga.

Niektóre instytucje bankowe pobierają wtedy opłatę zgodnie z cennikiem, w innych przypadkach przekształcenie nie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Drugą możliwością jest założenie nowego rachunku. W tej sytuacji potencjalni współwłaściciele zwykle proszeni są o osobiste stawienie się w oddziale celem podpisania umowy.

Należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu. Czasami banki umożliwiają też założenie nowego rachunku przez internet bądź za pośrednictwem infolinii, poprzez kontakt z pracownikiem.

Jakie uprawnienia mają współwłaściciele konta?

Właściciele konta osobistego dedykowanego więcej, niż jednej osobie, dysponują środkami pieniężnymi na równych zasadach.

Mają więc prawo do:

 • dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 • konfigurowania systemu transakcyjnego banku,
 • wnioskowania o nowe produkty bankowe,
 • korzystania z bankowości internetowej,
 • wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku,
 • wypłacenia środków pieniężnych po rozwiązaniu umowy.

Każdy współwłaściciel rachunku otrzymuje od banku login i hasło do bankowości internetowej oraz kartę debetową, za pomocą której można dokonywać płatności za towary i usługi.

Warto przy tym zauważyć, że współwłaściciel, który chce we własnym zakresie wypowiedzieć umowę oraz wypłacić zalegające na koncie środki pieniężne, ma do tego prawo.

Banki nie limitują kwoty, która w takim przypadku może zostać udostępniona jednej osobie.

Niektórzy błędnie uważają, że każdy współwłaściciel dysponuje wyłącznie pewną częścią pieniędzy zgromadzonych na koncie, jednak banki wyraźnie zaznaczają w umowach prawo do dysponowania całością zgromadzonych środków.

Jak wybrać najlepsze wspólne konto?

Wybierając wspólne konto bankowe, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 • koszty związane z jego prowadzeniem,
 • warunki, na jakich zawierana jest umowa,
 • możliwość korzystania z dodatkowych usług banku,
 • możliwość założenia go z osobą małoletnią.

Tego typu rachunki ma w swojej ofercie wiele banków, jednak w każdym przypadku prowadzone są one na innych warunkach.

Najważniejsze kwestie dotyczą możliwości dysponowania pieniędzmi w przypadku śmierci współwłaściciela, zamknięcia rachunku i wybrania konkretnej kwoty pieniężnej czy zawarcia w umowie zapisu dotyczącego udziałów przypadających każdemu ze współwłaścicieli.

WSPÓLNE KONTO - ZAKŁADANIE PRZEZ INTERNET - W JAKICH BANKACH?

Aktualnie tylko kilka banków udostępnia opcje założenie konta wspólnego przez Internet. Pozostałe instytucje umożliwiają otwarcie konta indywidualnego online i dopisanie do niego współwłaściciela po osobistej wizycie w oddziale banku.

 

WSPÓLNE KONTO BANKOWE PRZEZ INTERNET

WSPÓLNE KONTO BANKOWE - mBANK

Konto wspólne w mBanku

KONTO WSPÓLNE W mBANKU – eKonto do usług

 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta wspólnego.
 • Bezpłatne wydanie karty MasterCard Debit PayPass / Visa Electron payWave (wielowalutowe, płatności zbliżeniowe i internetowe, cashback, moneyback, własny wizerunek karty).
 • Miesięczna opłata za kartę MasterCard / Visa – 9 zł (opłaty można uniknąć, wykonując transakcje bezgotówkowe kartą na min. 350 zł).
 • W przypadku zamówienia dwóch kart, warunki zwalniające z opłaty należy spełnić dla każdej z kart oddzielnie.
 • Wypłaty z bankomatów w Polsce:
 • 0 zł za wypłaty Blikiem ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł – za wypłaty kartą min. 300 zł / w przeciwnym wypadku – 2,50 zł
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą + od 3,5% do 5,9% prowizji za przewalutowanie.
 • Standardowy przelew internetowy – 0 zł.
 • Przelew natychmiastowy – 5 zł.
 • Europejski przelew SEPA – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 2 zł miesięcznej opłaty za usługę.
 • Zlecenia stałe – 0 zł.
 • Blik, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPAY!, Xiaomi Pay, Visa Mobile.
 • mOkazje – zniżki na zakupy u partnerów banku.
 • Konto można otworzyć na tej stronie mBank

Jak przekształcić rachunek indywidualny mBank we wspólne konto?

Po otwarciu konta indywidualnego udajemy się do serwisu transakcyjnego online i logujemy się do swojego konta.

Tam rozwijamy zakładkę FINANSE > wybieramy opcję NOWA USŁUGA > na kolejnej karcie wybieramy DYSPOZYCJE > na następnej stronie ZŁÓŻ WNIOSEK > PRZEKSZTAŁĆ RACHUNEK

wspólne konto bankowe - mBank

przekształcanie rachunku indywidualnego w konto wspólne

WSPÓLNE KONTO BANKOWE - PKO BP

Konto wspólne w PKO BP

KONTO WSPÓLNE W PKO BP – KONTO ZA ZERO

 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta wspólnego.
 • Bezpłatne wydanie karty PKO Ekspres VISA payWave (wielowalutowa, płatności internetowe i zbliżeniowe, cashback, własny wizerunek karty).
 • 10 zł miesięcznej opłaty za kartę – opłaty można uniknąć wykonując min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą (w tym Apple Pay) lub Blikiem.
 • Wypłata z bankomatów w Polsce:
 • wypłata z bankomatów PKO BP – 0 zł
 • pozostałe bankomaty – 10 zł
 • wypłaty z bankomatów Blikiem – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów za granicą – 0 zł + 3,5% za przewalutowanie.
 • Wpłatomaty – 0 zł.
 • Przelew internetowy zwykły – 0 zł.
 • Przelew natychmiastowy – 4,99 zł.
 • Europejski przelew SEPA – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 1 zł.
 • Zlecenie stałe – 0 zł.
 • Internetowy serwis transakcyjny i aplikacja mobilna IKO.
 • Blik, HCE, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPay.
 • Konto można otworzyć na tej stronie PKO BP

Jak założyć konto dla dwojga w PKO BP?

Konto dla dwojga w PKO BP można założyć, wybierając w formularzu opcję: Konto wspólne.

Wspólne konto bankowe w PKO BP

WSPÓLNE KONTO BANKOWE - PKO BP

Konto wspólne w PKO BP

KONTO WSPÓLNE W PKO BP – KONTO BEZ GRANIC

 • 17,90 zł miesięcznie za prowadzenie konta – opłaty nie można uniknąć.
 • Bezpłatne wydanie karty PKO Ekspres VISA payWave – funkcja wielowalutowa, płatności zbliżeniowe, internetowe, cashback.
 • Bezpłatne odnowienie karty.
 • Brak miesięcznych opłat za kartę.
 • Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce.
 • Darmowe wypłaty z bankomatów Blikiem.
 • Bezpłatne wypłaty z bankomatów za granicą +3,5% za przewalutowanie transakcji.
 • Darmowe wpłatomaty.
 • Darmowe zwykłe przelewy przez Internet.
 • Bezpłatne zlecenia stałe.
 • Bezpłatne polecenie zapłaty.
 • Internetowy serwis transakcyjny oraz aplikacja mobilna.
 • Blik, HCE, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPay.
 • Konto wspólne można otworzyć na tej stronie PKO BP

Jak założyć wspólne konto?

Konto dla dwojga można założyć, wybierając w formularzu opcję: Konto wspólne.

Konto wspólne w PKO BP

WSPÓLNE KONTO BANKOWE - ING BANK ŚLĄSKI

KONTO DLA DWOJGA W ING BANK ŚLĄSKI – KONTO DIRECT

 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta wspólnego.
 • Bezpłatne wydanie karty Visa (wielowalutowa, płatności internetowe i zbliżeniowe, cashback, własny wizerunek).
 • Miesięczna opłata za kartę – 10 zł (opłaty można uniknąć dokonując transakcji kartą lub Google Pay / Apple Pay na min. 300 zł (200 zł dla osób w wieku 18-26 lat).
 • Wypłaty z bankomatów w Polsce:
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów własnych i Planet Cash oraz 1 wypłata z pozostałych bankomatów / druga i kolejne wypłaty z pozostałych bankomatów – 10 zł
 • 0 zł za wypłaty Blikiem z bankomatów własnych i Planet Cash oraz 1 wypłata z pozostałych bankomatów / druga i kolejne wypłaty z pozostałych bankomatów – 5 zł
 • Wypłaty z bankomatów za granicą:
 • 0 zł za 1 wypłatę w miesiącu z bankomatów za granicą / każda następna 5 zł + 3% za przewalutowanie (wypłaty w EUR w krajach EOG)
 • pozostałe przypadki – 5% wypłaty + 3% przewalutowanie
 • Możliwość wykupienia pakietu bezprowizyjnych wypłat z bankomatów w kraju i za granicą – 25 zł / 30 dni.
 • Bezpłatne wpłatomaty własne i Planet Cash.
 • Przelewy zwykłe przez internet – 0 zł.
 • Przelew natychmiastowy – 5 zł.
 • Europejski przelew SEPA – 0 zł.
 • Zlecenia stałe – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 0 zł.
 • Internetowy serwis transakcyjny i aplikacja mobilna.
 • Blik, HCE, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Visa Mobile.
 • Konto Direct można otworzyć na tej stronie ING Bank Śląski

Jak wspólnie korzystać z konta?

Pełnomocnika do konta można dodać przez bankowość elektroniczną Moje ING. Zarówno właściciel, jak i pełnomocnik będą mogli zamówić 2 imienne karty płatnicze.  

Konto wspólne w ING Bank Śląski - dodawanie pełnomocnika

 

KONTO WSPÓLNE W POZOSTAŁYCH BANKACH

WSPÓLNE KONTO W POZOSTAŁYCH BANKACH

Oprócz kilku powyżej wymienionych banków, które umożliwiają otwarcie konta wspólnego online, pozostałe banki wymagają już wizyty w oddziale.

Jednakże otwierając konto indywidualne przez Internet, ograniczymy później formalności i czas spędzony w banku do minimum. Wówczas procedura ograniczy się tylko do dopisania współposiadacza do już istniejącego konta.

 

KONTO DLA DWOJGA - PEKAO BANK

KONTO DLA DWOJGA W PEKAO BANK – KONTO PRZEKORZYSTNE

 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta wspólnego.
 • Rachunek indywidualny można przekształcić w konto wspólne w oddziale banku.
 • Kartę dla współwłaściciela można zamówić przez bankowość elektroniczną Pekao24.
 • Bezpłatne wydanie karty Visa Debit FX / Mastercard Debit FX (wielowalutowa, płatności zbliżeniowe i internetowe, cashback, program rabatowy, własny wizerunek karty).
 • Brak opłat za odnowienie karty.
 • 4 zł miesięcznie za kartę – opłaty można uniknąć
 • nie ukończyłeś 26 roku życia LUB
 • w poprzednim miesiącu zostanie zapewniony wpływ na rachunek w wysokości min. 500 zł oraz zostanie wykonana min. 1 transakcja kartą / PeoPay / Apple Pay / Google Pay.
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce dla osób poniżej 26 roku życia, klienci powyżej 26 lat:
 • bezpłatne bankomaty własne
 • darmowe 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z pozostałych bankomatów (jeżeli zostaną spełnione warunki aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
 • 2,3% (min. 5 zł) – pozostałe przypadki
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą dla osób poniżej 26 roku życia, klienci powyżej 26 lat:
 • darmowe 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z pozostałych bankomatów (jeżeli zostaną spełnione warunki aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
 • 2,3% (min. 5 zł) – pozostałe przypadki
 • Bezpłatne wpłatomaty własne.
 • Darmowe zwykłe przelewy przez Internet.
 • Przelew natychmiastowy – 5 zł.
 • Darmowe zlecenia stałe i polecenie zapłaty.
 • Aplikacja mobilna oraz internetowy serwis transakcyjny.
 • Blik, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay.
 • Konto Przekorzystne można otworzyć na tej stronie Pekao Banku

WSPÓLNE KONTO BANKOWE - BANK MILLENNIUM

Konto dla dwojga w Millennium Bank

KONTO WSPÓLNE W MILLENNIUM BANK – MILLENNIUM 360°

 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta wspólnego.
 • Karta Visa Millennium 360° / Mastercard Millennium 360° (płatności internetowe, zbliżeniowe, cashback) wydawana jest bezpłatnie – również dla współwłaściciela.
 • Miesięczna opłata za kartę – 5 zł (dla osób 18-26 lat / 11 zł (dla osób powyżej 26 lat) – opłaty można uniknąć jeżeli:
 • zostanie wykonana w miesiącu min. 1 transakcja kartą lub Blikiem (osoby 18-26 lat)
 • zostanie wykonane w miesiącu min. 5 transakcji kartą lub Blikiem (osoby powyżej 26 lat)
 • Wypłaty z bankomatów w Polsce:
 • 0 zł – bankomaty własne
 • 0 zł – pozostałe bankomaty (po spełnieniu tych samych warunków, które dot. opłat miesięcznych za kartę)
 • 5 zł (1 zł bankomaty Santander Bank i Planet Cash) – pozostałe bankomaty, jeżeli warunki nie zostaną spełnione
 • 0 zł – wypłaty ze wszystkich bankomatów Blikiem
 • Wypłaty z bankomatów za granicą:
 • 0 zł – jeżeli zostanie wykonane w miesiącu min. 5 transakcji kartą lub Blikiem
 • 5 zł – w sytuacji, jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione
 • Wpłatomaty – 0 zł.
 • Standardowy przelew internetowy – 0 zł.
 • Przelew natychmiastowy – 9,90 zł.
 • Europejski przelew SEPA – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 0 zł.
 • Zlecenie stałe – 0 zł.
 • Blik, Apple Pay, HCE, Garmin Pay.
 • Internetowy serwis transakcyjny i aplikacja mobilna.
 • Posiadacze Konta 360° są objęci ubezpieczeniem „Pakiet Bardzo Pomocny” – assistance domowy oraz medyczny.
 • assistance domowy zapewnia pomoc specjalisty (np. hydraulik) w przypadku awarii sprzętu AGD, RTV czy PC.
 • assistance medyczny zapewnia wizytę pielęgniarki, lekarza, transport medyczny czy dostawę leków.
 • Z każdej interwencji można skorzystać bezpłatnie 1 raz na 12 miesięcy. Ich łączny limit, to maksymalnie 7 wizyt różnych specjalistów w roku (czyli np. jedna wizyta lekarza, jedna hydraulika, jedna pielęgniarki, itd.).
 • „Pakiet Bardzo Pomocny” jest darmowy przez pierwszy rok od założenia konta. Potem kosztuje 4,99 zł (jednak nie jest obowiązkowy i bez żadnych konsekwencji możemy z niego zrezygnować).

WSPÓLNE KONTO BANKOWE - SANTANDER BANK

Konto wspólne w Santander Bank

KONTO WSPÓLNE W SANTANDER BANK – KONTO SANTANDER

 • Prowadzenie konta: 6 zł – opłaty można uniknąć wykonując transakcje kartą / Blikiem na min. 300 zł.
 • Bezpłatne wydanie Karty Dopasowanej Visa / MasterCard (wielowalutowe, płatności zbliżeniowe i internetowe, cashback, program rabatowy).
 • Miesięczna opłata za kartę: 9 zł – opłaty można uniknąć:
 • wykonując min. 1 transakcję kartą (również Google Pay/Apple Pay) lub Blikiem (osoby poniżej 26. r.ż.)
 • realizując transakcje kartą/Blikiem na min. 300 zł miesięcznie (osoby powyżej 26 lat)
 • Wypłaty z bankomatów w Polsce:
 • 0 zł dla osób do 26 roku życia
 • 0 zł – bankomaty Santander
 • 3 zł – pozostałe bankomaty dla osób powyżej 26 lat
 • Możliwość wykupienia pakietu bezprowizyjnych wypłat ze wszystkich bankomatów – 5 zł / mies.
 • Wypłata z bankomatów za granicą:
 • osoby do 26 roku życia – 0 zł
 • osoby powyżej 26 lat: 5 zł za wypłatę w EUR / 10 zł – pozostałe waluty
 • 0 zł dla wszystkich klientów za wypłatę z bankomatów grupy Santander w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chile, Meksyku, Brazylii, Argentynie i USA
 • Przelew zwykły przez internet – 0 zł.
 • Przelew natychmiastowy – 0 zł.
 • Europejski przelew SEPA – 0 zł.
 • Zlecenia stałe – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 0 zł.
 • Internetowy serwis transakcyjny i aplikacja mobilna.
 • Blik, HCE, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay, Xaomi Pay.
 • Konto Jakie Chcę można otworzyć na tej stronie Santander Bank

WSPÓLNE KONTO BANKOWE - BNP PARIBAS

KONTO WSPÓLNE W BNP PARIBAS – KONTO OTWARTE NA CIEBIE

 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta wspólnego.
 • Bezpłatne wydanie Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard / Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard / Karta Otwarta na Świat Mastercard.
 • płatności internetowe i zbliżeniowe
 • cashback
 • bezpłatne ubezpieczenie „CYBER Pomoc” do Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard
 • bezpłatne ubezpieczenie „Rezygnacja z Podróży” do Karty Otwartej na Świat Mastercard
 • Miesięczna opłata za kartę:
 • 0 zł / 5 zł – Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard – opłaty można uniknąć, jeśli nie ukończyłeś 26 lat lub w poprzednim miesiącu wykonasz 3 transakcje bezgotówkowe kartą (lub Google Pay/Apple Pay)
 • 6 zł – Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard – opłat za tę kartę nie można uniknąć
 • 10 zł – Karta Otwarta na Świat Mastercard – opłat za tę kartę nie można uniknąć
 • Wypłaty z bankomatów w Polsce:
 • Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard: 0 zł – bankomaty BNP i Planet Cash / 5 zł – pozostałe bankomaty
 • Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard – 0 zł
 • Karta Otwarta na Świat Mastercard – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów za granicą:
 • Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard: 0 zł – bankomaty BNP Paribas i Global Alliance / 5 zł – wypłaty EUR w strefie EOG / 3% (min. 10 zł) – pozostałe bankomaty
 • Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard: 0 zł – bankomaty BNP Paribas i Global Alliance / 0 zł – wypłaty w EUR w strefie EOG / 3% (min. 10 zł) – pozostałe bankomaty
 • Karta Otwarta na Świat Mastercard: 0 zł – bankomaty BNP Paribas i Global Alliance / 0 zł – wypłaty w EUR w strefie EOG / 5 zł – pozostałe bankomaty
 • Przelew internetowy zwykły – 0 zł.
 • Przelew natychmiastowy – 5 zł.
 • Europejski przelew SEPA – 0 zł.
 • Zlecenia stałe – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 0 zł.
 • Internetowy serwis transakcyjny i aplikacja mobilna.
 • Blik, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPay.
 • Konto Otwarte na Ciebie można otworzyć na tej stronie BNP Paribas

WSPÓLNE KONTO BANKOWE - CREDIT AGRICOLE

Konto dla pary w Credit Agricole

CREDIT AGRICOLE – KONTO DLA CIEBIE

 • 9 zł miesięcznej opłaty za prowadzenie konta – można jej uniknąć, spełniając 2 warunki:
 • zapewniając w poprzednim miesiącu wpływ na konto min. 1 tys. zł
 • dokonując przynajmniej 1 transakcji Blikiem lub kartą (lub Google Pay / Apple Pay)
 • Bezpłatne wydanie karty Mastercard Debit Standard Wielowalutowa / Visa Debit Wielowalutowa
 • wielowalutowość
 • płatności internetowe i zbliżeniowe
 • cashback
 • własny wizerunek karty
 • 9 zł miesięcznej opłaty za kartę – można jej uniknąć, spełniając 2 warunki:
 • zapewniając w poprzednim miesiącu wpływ na konto min. 1 tys. zł
 • dokonując przynajmniej 1 transakcji Blikiem lub kartą (lub Google Pay / Apple Pay)
 • Wypłaty z bankomatów w Polsce:
 • 0 zł za wypłaty Blikiem
 • 0 zł – bankomaty w oddziałach banku
 • 7 zł – pozostałe bankomaty (opłaty można uniknąć, zapewniając w poprzednim miesiącu wpływ na min. 1 tys. zł + 1 transakcja kartą lub Blikiem)
 • Wypłaty z bankomatów za granicą:
 • 7 zł – wypłata EUR w strefie EOG
 • 12 zł + 4% przewalutowanie – pozostałe
 • Możliwość wykupienia pakietu darmowych wypłat z bankomatów w Polsce i na świecie – 7 zł / mies.
 • Wpłatomaty Credit Agricole – 0 zł.
 • Przelewy zwykłe przez internet – 0 zł.
 • Przelew natychmiastowy – 5 zł (dostępny pakiet na nielimitowane przelewy natychmiastowe – 7 zł / mies.)
 • Zlecenia stałe – 0 zł.
 • Polecenie zapłaty – 0 zł.
 • Internetowy serwis transakcyjny oraz aplikacja mobilna.
 • Blik, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay.

Kiedy konieczna jest zgoda obojga właścicieli?

W niektórych przypadkach banki, celem wykonania konkretnych działań, wymagają wydania wspólnej dyspozycji obojga właścicieli.

Prawo nie określa jednak, kiedy wspólna zgoda będzie konieczna – każdy bank reguluje tego typu kwestie we własnym zakresie. Najczęściej wymaga się przedstawienia wspólnych zgód w kontekście:

 • powołania i odwołania pełnomocnika wyznaczonego do dysponowania środkami na rachunku,
 • przekształcenia umowy o prowadzenie rachunku wspólnego w umowę o prowadzenie konta indywidualnego,
 • złożenia wniosku o kredyt odnawialny,
 • zamknięcia rachunku.

W sytuacji, gdy jeden z właścicieli nie wyrazi zgody na przeprowadzenie danej operacji, bank wstrzymuje się z nią do momentu uzgodnienia przez klientów jednego stanowiska.

Jeśli tego rodzaju spory mają miejsce często, bank może wypowiedzieć umowę z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia.

Wspólne konto bankowe a zajęcia komornicze

Komornik ma prawo, na mocy odpowiednich przepisów, zając konto bankowe osoby posiadającej zadłużenie. Dotyczy to nie tylko rachunków indywidualnych, lecz również prowadzonych wspólnie z inną osobą.

Wspólne konto bankowe może więc stać się przedmiotem zajęcia komorniczego. Nie ma przy tym większego znaczenia, skąd dokładnie pochodzą znajdujące się na nim środki oraz kto dokonał ich wpłaty.

Nieistotne jest też to, że długi posiada wyłącznie jeden ze współwłaścicieli. Co więc można zrobić w przypadku zajęcia komorniczego?

Współwłaściciel, który nie posiada zadłużenia, ma prawo złożyć powództwo z żądaniem zwolnienia zajętej kwoty spod egzekucji komorniczej.

Należy jednak mieć na uwadze, że tego typu postępowanie jest stosunkowo długie, a wyrok nie zawsze będzie korzystny z punktu widzenia niezadłużonego.

Przed zajęciem części środków pozostających na rachunku można się w pewien sposób zabezpieczyć – konieczne jest sporządzenie umowy bankowej, na mocy której zostaje ustalona wartość udziałów każdego współwłaściciela.

Umowę z takim zapisem należy przedłożyć komornikowi, który po zapoznaniu się z jej treścią i zatwierdzeniu jej będzie miał możliwość prowadzenia egzekucji wyłącznie z części środków należącej do dłużnika.

Co istotne, podział musi być zatwierdzony umową bankową – nie mają tutaj zastosowania indywidualne, nawet spisane, ustalenia stron.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/ministerstwo-sprawiedliwosci-odpowiada-rpo-w-sprawie-ochrony-pieniedzy-malzonka-dluznika

Wspólne konto bankowe a śmierć współwłaściciela rachunku

Śmierć współwłaściciela rachunku bankowego może być przyczyną pewnych trudności z uzyskaniem dostępu do środków pieniężnych.

Bank jest bowiem zobowiązany podzielić pozostające na koncie pieniądze na dwie części, przy czym tylko jedna z nich przypada osobie żyjącej, druga natomiast wchodzi w skład masy spadkowej.

Uzyskanie do nich dostępu zależy od tempa prowadzenia postępowania spadkowego oraz jego wyników.

Niemniej jednak niektóre instytucje kierują się zasadą, która wskazuje, że wszystkie środki zgromadzone na rachunku należą do współwłaścicieli w równym stopniu.

Dlatego też umożliwiają one przekazanie pozostałych pieniędzy na rachunek indywidualny.

Właściciel nowo założonego konta może nimi dysponować bez ograniczeń, przynajmniej do momentu, gdy spadkobiercy nie uzyskają z sądu postanowienia o zabezpieczeniu wypłat z rachunku bankowego.

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Nowe_obowiazki_informacyjne_bankow_i_skok_5-11-2016_48788.pdf

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Nowe_obowiazki_informacyjne_bankow_i_skok_5-11-2016_48788.pdf

Wspólne konto bankowe a Profil Zaufany

Profil Zaufany to narzędzie, które pozwala załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Korzysta z niego coraz więcej obywateli, a jedną z częściej używanych metod autoryzacji jest logowanie się do bankowości elektronicznej.

W przypadku, gdy właścicielem konta bankowego jest tylko jedna osoba, kwestia ta nie budzi żadnych wątpliwości. Co natomiast w sytuacji, gdy z rachunku korzysta więcej zainteresowanych?

Wtedy też, aby móc skorzystać z Profil Zaufanego, konieczne jest posiadanie dwóch odrębnych loginów i haseł.

W tym celu najczęściej należy złożyć dyspozycję o przyznanie dodatkowego loginu – można to zrobić przez bankowość elektroniczną, ewentualnie osobiście, w oddziale banku.

https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

Koszty związane z prowadzeniem konta wspólnego

Konto wspólne to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, do którego prawo mają co najmniej 2 osoby. Nie zawsze oznacza to jednak, że opłaty związane z jego prowadzeniem ulegną podwojeniu.

Wiele zależy tutaj od indywidualnych warunków danego banku. Najczęściej, aby uniknąć ponoszenia opłat, konieczne jest wykonanie konkretnej liczby transakcji w miesiącu bądź przekazanie na rachunek określonej sumy pieniężnej.

W przypadku kont wspólnych wymagania te zazwyczaj są większe, niż przy kontach indywidualnych.

Przykładowo, jeśli bank wymaga od właściciela konta indywidualnego wykonania transakcji, których suma opiewa na 200 zł, to w przypadku właścicieli konta wspólnego kwota ta może wynosić 400 zł.

Warto również sprawdzić, jak kształtują się opłaty związane z korzystaniem z karty bankowego czy samym jej wyrobieniem.

Czasami banki udostępniają klientom jedną kartę za darmo, przy czym za wyrobienie kolejnej trzeba już zapłacić. Informacje o kosztach prowadzenia rachunku można znaleźć w umowie, z którą szczegółowo należy się zapoznać przed podpisaniem.

Czy warto założyć wspólne konto bankowe?

Na założenie i prowadzenie wspólnego konta bankowego najczęściej decydują się małżonkowie, choć umowę z bankiem mogą podpisać nawet niespokrewnieni ze sobą klienci.

Warto zwrócić uwagę, że głównym celem prowadzenia jednego konta jest elastyczniejsze, łatwiejsze zarządzanie domowym budżetem – po tym względem posiadanie go z pewnością wiąże się z licznymi korzyściami.

Niemniej jednak tego typu rachunki mają również swoje wady, a prowadzenie ich niesie za sobą pewne ryzyko. Najważniejsze dotyczy możliwości zajęcia środków pieniężnych przez komornika.

Współwłaściciele mają prawo dysponować zgromadzonymi kwotami w dowolny sposób, co może być przedmiotem sporu, a nawet prowadzić do podejmowania sprzecznych decyzji.

Wspólne konto bankowe warto więc zakładać wyłącznie z zaufaną osobą, a w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy i dokonanie podziału środków pozostających na rachunku.

Zarządzanie finansami we dwoje – jakie rozwiązanie bankowe wybrać?

Niezależnie od tego, czy jesteście małżeństwem, czy żyjecie w związku, ważną kwestią do uzgodnienia są wspólne finanse.

Jest to temat wymagający od partnerów szczerej rozmowy. I prędzej czy później, będziecie musieli się z nim zmierzyć.

Zakładając, że oboje posiadaliście do tej pory osobne rachunki bankowe, pojawia się tutaj zasadnicze pytanie: konta (nadal) osobne, czy może jedno wspólne?

Co w Waszej sytuacji będzie bardziej opłacalne, jakie są korzyści a jakie minusy poszczególnych rozwiązań? Jakie macie opcje do wyboru, jeśli chodzi o podział i zarządzanie finansami?

 • każdy z partnerów posiada własne konto i samodzielnie decyduje o swoim budżecie, a wspólne wydatki są dzielone, np. czynsz, media, większe zakupy, itd.
 • wrzucanie wszystkich dochodów obu partnerów do jednego worka (konta) i wspólne decydowanie o wydatkach
 • model 2+1, czyli każdy ma swój indywidualny budżet a do wspólnego oboje się zrzucacie

Każdy z tych wariantów ma swoje plusy i minusy. Musicie więc starannie rozważyć, który z nich będzie w Waszej sytuacji najbardziej optymalny.

Dwa konta osobiste

Wariant nr 1 – dwa konta indywidualne

Posiadanie dwóch kont osobistych wcale nie musi oznaczać braku zaufania do drugiej osoby. Jeżeli w Waszej sytuacji taki model operowania finansami sprawdza się, nie musicie na siłę go zmieniać.

Niewątpliwie największą zaletą takiego rozwiązania jest niezależność finansowa obojga partnerów. Poza tym dwa konta to również podwójna możliwość na skorzystanie z ewentualnych bankowych promocji, moneyback-ów, bonusów.

Z kolei wadą tego wariantu są koszty utrzymania dwóch oddzielnych ROR-ów. Łączne opłaty często potrafią wyciągnąć z portfela kilkanaście-kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Dwa konta osobiste oraz jedno konto wspólne

Wariant nr 2 – dwa konta osobiste + jedno konto wspólne

To rozwiązanie jest niejako rozszerzeniem wyżej omawianego wariantu.

Każdy z partnerów posiada tutaj rachunek indywidualny i dodatkowo zakładacie konto zarządzane we dwoje. Taka opcja jest interesującym pomysłem.

Pozwala Wam zachować swobodę finansową, a jednocześnie możecie odkładać pieniądze na wspólne wydatki na osobnym rachunku.

Oczywiście ma to sens, jeżeli koszty utrzymania trzech ROR-ów nie są zbyt duże. Osobną kwestią jest również wysokość składki, którą zdecydujecie się dorzucać do wspólnego „worka”.

Najczęściej bywa bowiem tak, że w związku jedna osoba zarabia więcej niż druga. I aby uniknąć późniejszych nieporozumień, warto zawczasu ustalić kto ile tutaj dokłada.

Jedno konto wspólne

Wariant nr 3 – jedno wspólne konto bankowe

Wspólne konto bankowe to zdecydowanie mniej dokumentów i formalności o których trzeba pamiętać.

Zarządzanie jednym rachunkiem sprawia, że lepiej widoczne są wszystkie Wasze wydatki. Co z kolei pomaga łatwiej określić, jakim ogólnym budżetem dysponujecie – każdy ze współwłaścicieli ma wgląd w historię transakcji.

Taka przejrzystość pomaga m.in. w regulowaniu rachunków bez opóźnień, wynikających często z życiowego: „myślałem, że zapłaciłaś”.

Aspekt ekonomiczny również odgrywa tutaj rolę – koszty utrzymania konta (jeżeli takowe są) rozkładają się na Was oboje. Dostęp obu partnerów do wspólnych pieniędzy buduje między Wami zaufanie oraz odpowiedzialność za wspólny budżet. 

Pieniądze na jednym koncie to również i potencjalne minusy. Jednym z  nich może być sytuacja, gdy jeden z partnerów wydaje środki lżejszą ręką i w pewnym momencie, okazuje się, że jest ich za mało na wspólne potrzeby.

Kwestia bezpieczeństwa czy dostępu do środków też jest tutaj ważna. W przypadku problemów technicznych banku, awarii systemu kart, zapomnianego PIN-u czy włamaniu się na serwis bankowości internetowej – dostęp do pieniędzy jest wtedy ograniczony.

Trzeba pamiętać również o tym, że dzieląc ze sobą ROR, odpowiadamy także za zobowiązania finansowe partnera wobec innych osób/instytucji.

Decydując się na konto dla pary, zwróćcie uwagę na koszty wydania i korzystania z drugiej karty (zakładając, że oboje chcecie posiadać „plastik” do wspólnego rachunku).

Co w przypadku, kiedy jedno z Was chciałoby wziąć kredyt? Banki w takiej sytuacji wymagają zazwyczaj podpisu na dokumentach również drugiego współposiadacza konta. W praktyce oznacza to, że podczas zawierania takiej umowy, musicie być obecni oboje.

Współwłaściciel a pełnomocnik. Jakie są między nimi różnice?

Może zdarzyć się w naszym życiu sytuacja, która będzie wymagała dostępu do rachunku przez drugą osobę, której nadać można różne stopnie upoważnienia do zarządzania środkami.

Obecnie istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do konta lub dopisanie współwłaściciela. To, jakiego wyboru dokona właściciel konta będzie rzutowało m.in. na zakres obowiązków osoby dzielącej dostęp do rachunku.

Czym konkretnie różni się współwłaściciel od pełnomocnika i jakie prawa mu przysługują?

Należy pamiętać, że upoważniając kogoś do swojego konta dajemy dostęp do naszych środków, więc warto wybrać takie rozwiązanie, które poza zarządzaniem finansami pozwala na osiągnięcie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Współwłaściciel rachunku

Według prawa, zarówno posiadacz rachunku jak i współposiadacz mają dokładnie taki sam dostęp do rachunku i zgromadzonych na nim środków. Takie rozwiązanie pozwala współwłaścicielowi:

 • dysponować pieniędzmi na rachunku;
 • wpłacać i wypłacać środki;
 • wnioskować o limity na koncie, wydanie karty, blokadę środków;
 • powoływać i odwoływać pełnomocników;
 • dysponować rachunkiem oraz złożyć dyspozycję zamknięcia go.

Nie da się ukryć, że współwłaściciel na rachunku może zrobić wszystko i nie ma co do tego żadnych ograniczeń. Warto mieć jednak na uwadze, że współwłaściciel i właściciel rachunku odpowiadają razem za zobowiązania wobec banku.

Przykładowo, gdy współposiadacz skorzysta z debetu na rachunku i nie spłaci go, bank może domagać się spłaty długu od właściciela. Osoba, którą zamierzamy ustanowić współwłaścicielem musi mieć nasze pełne zaufanie.

Należy wiedzieć, że wspólna zgoda właściciela i współwłaściciela jest wymagana tylko w momencie otwierania konta i ewentualnego przekształcenia wspólnego konta w indywidualne, później każdy może dysponować rachunkiem samodzielnie.

Jak widać, współwłasność rachunku ma zalety i wady. Najczęściej taki rozwiązanie stosowane jest w przypadku małżeństw. Oczywiście, współwłaścicielem nie musi być małżonek, może nim zostać rodzic, rodzeństwo a nawet osoba, która nie jest z nami spokrewniona.

Aby dopisać współposiadacza do rachunku konieczne jest uzupełnienie odpowiedniego formularza – najczęściej oddziale banku. W zdecydowanej większości instytucji bankowych proces ten przebiega bardzo podobnie.

Warto wiedzieć, że współposiadacze konta w banku nie są objęci podatkami od spadków i darowizn. Jedną z bardziej istotnych kwestii jest natomiast śmierć właściciela.

Bank nie dowie się jednak o śmierci właściciela rachunku do czasu, aż nie zostanie poinformowany przez współwłaściciela lub rodzinę i nie otrzyma aktu zgonu. Jeśli zaistnieje taka sytuacja bank może zastosować jedną z dwóch procedur:

 • wygaśnięcie umowy i blokada części środków na rachunku;
 • przekształcenie konta wspólnego w indywidualne.

W przypadku, gdy umrze współwłaściciel umowa nie zostaje rozwiązana. Jedynym zastosowanym środkiem jest blokada środków zgromadzonych na koncie do czasu przedstawienia dokumentów spadkowych.

Pełnomocnik rachunku

Jeśli nie chcemy umożliwiać pełnego dostępu do rachunku drugiej osobie możemy zdecydować się na ustanowienie pełnomocnika, dla którego sami określamy zakres wykonywanych operacji oraz czas trwania pełnomocnictwa. Wyróżnia się dwa rodzaje pełnomocnictw:

Ogólne – gdy pełnomocnik ma praktycznie takie same prawa do rachunku jak posiadacz i może dowolnie nim dysponować.

W tym przypadku pełnomocnik nie ma możliwości ustanawiania dalszych pełnomocników i zarządzania kartą debetową wydaną właścicielowi konta;

Szczegółowe (rodzajowe) – właściciel rachunku określa konkretne czynności, które może wykonywać ustanowiony pełnomocnik jak np. wypłata gotówki do 500 zł lub sprawdzenie salda na rachunku.

Dzięki temu posiadacz konta zyskuje pewność, że pełnomocnik nie zrobi nic bez jego zgody. Pełnomocnikiem rodzajowym może być osoba, która ukończyła 13 lat i nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.

Ustanowienie pełnomocnictwa przebiega w dużej mierze tak, jak w przypadku ustanawiania współwłaściciela i wymaga wizyty w placówce bankowej.

Przykładowo w ING Banku Śląskim wymagane jest, by pełnomocnik pojawił się w oddziale razem z właścicielem konta. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku PKO BP, gdzie pełnomocnictwo może ustanowić w bankowości internetowej iPKO.

Według przepisów kodeksu cywilnego pełnomocnictwo kończy się w momencie śmierci którejkolwiek ze stron, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej z uzasadnionych przyczyn (np. ustanowienie dyspozycji na wypadek śmierci).

Warto wiedzieć, że pełnomocnik ogólny może całkiem swobodnie wypłacać dowolne środki z rachunku. Dla pełnomocnika szczególnego istnieje możliwość ustawienia maksymalnej kwoty wypłat.

Pełnomocnik nie jest jednak właścicielem środków zgromadzonych na rachunku i nie odpowiada za długi posiadacza konta. Ponadto pełnomocnik nie może wydać dyspozycji zamknięcia rachunku, dopisania współposiadacza czy innego pełnomocnika.

Różnice między współwłaścicielem i pełnomocnikiem

Podejmując decyzję o upoważnieniu kogoś do konta, warto dokładnie zastanowić się nad tym, jakie prawa chcemy mu nadać. Z punktu widzenia prawa pełnomocnik nie jest posiadaczem zgromadzonych na koncie środków, a współwłaściciel już tak.

Jeśli wybrana przez nas osoba cieszy się naszym pełnym zaufaniem i nie mamy co do niej żadnych wątpliwości, warto zdecydować się na wspólny rachunek.

Dzięki temu zarówno współposiadacz jak i posiadacz będą mieli takie same prawa i możliwości. Gdybyśmy jednak mieli pewne obawy i woleli się zabezpieczyć znacznie korzystniejszym rozwiązaniem będzie ustanowienie pełnomocnika.

4.1/5 - 113 głosów
kontobankowebezoplat.pl